Bibelen

Bibel

Bibelen er grundlaget for NUK. Ja, faktisk for hele vores liv. Så kort og klart kan det siges.
Vi tror på, at Bibelen er Guds ord til os mennesker, og at den ikke er et forældet historisk værk, men faktisk har en budskab, der er vigtigt for vores liv. Også i dag.

Hvis du ikke er kristen, er du nok ikke enig i den tolkning. Men tag os ikke på ordet - prøv selv efter. Læs i Bibelen og tænk over det. Hvis du har spørgsmål, skal du være meget velkommen til at komme med dem til os.

Bibelen er delt i to: Det Gamle Testamente, der er fra tiden før Jesus blev født her på Jorden, og Det Nye Testamente, der fortæller om Jesus og indeholder breve og tekster der er skrevet efter hans død og opstandelse.
Hvis ikke du har læst i Bibelen før, anbefaler vi, at du starter i Det Nye Testamente, gerne med et af de 4 evangelier. Måske du derefter kunne fortsætte med et de breve, som Paulus har skrevet - se i indholdsfortegnelsen.

På længere sigt kan det være en god idé at følge en plan for, hvad du læser, så du får læst et lille stykke dagligt og kommer ordentligt omkring i Bibelen. Det Danske Bibelselskab udgiver årligt en bibellæseplan med en henvisning til hver dag, der fås gratis ved de fleste kirker.

Hvis ikke du lige har en bibel ved hånden, findes den on-line. God læselyst!