Hvad er NUK

NUK står for "Nogle Unge Kristne, Måløv". Fra sommeren 1998 til foråret 2004 var vi en kristen ungdomsforening, der arrangerede møder, bibelstudie-grupper og andre aktiviteter med primært fokus på Bibelen og emner med relation til kristendommen.

En overgang var vi en god flok på omkring 20 unge, men da mange efterhånden flyttede, endte vi med at være en flok på 5-6 personer. Og da vi også var ved at være "halvgamle" besluttede vi os til sidst til at lukke foreningen.

Der er dog stadig aktiviteter for unge og andre kristne og interesserede i området. Kontaktoplysningerne på siden holdes løbende opdaterede, ligesom aktivitetskalenderen også stadig indeholder enkelte arrangementer. Så er du interesseret i at være sammen med andre kristne, er du meget velkommen til at kontakte os, benytte spørgekassen eller dukke op til et af de annoncerede møder.

NUK i Jylland
NUK på sommerlejr i Jylland
Mere formelt:

Foreningen Nogle Unge Kristne, Måløv (NUK), var en del af arbejdet ved Måløv Kirke. Foreningen var tilknyttet Indre Missions Ungdom, og arbejdede således på en Folkekirkelig basis.

NUKs formål, citeret fra vedtægterne:

 

§ 2. stk. 1: NUK har til formål over for unge at forkynde Guds ord i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære til vækkelse, omvendelse, tro og discipelskab samt til styrkelse af de troendes fællesskab i Jesus Kristus.

§ 4: NUK's formål søges virkeliggjort gennem:

  • regelmæssig mødevirksomhed med bl.a. forkyndelse, undervisning, drøftelse, sang mm.
  • bibelstudiearbejde
  • interessebetonet virksomhed f.eks. i forbindelse med lejre, andre friluftsaktiviteter mm.
  • arbejde for et kammeratligt samvær med jævnaldrende
  • deltagelse i arrangementer med tilsvarende foreninger
  • at udbrede kendskab til kristendommen til unge i lokalområdet

    Læs evt. alle vedtægterne

  •