Kristne synder aldrig

"Synd" er et svært begreb. Når kristne bruger det ord, mener vi ting vi gør, der fjerner os fra Gud og i større eller mindre grad ødelægger vores liv.
Bagtalelse, løgn, løse seksuelle forhold til højre og venstre og overdreven druk kunne være eksempler.
Selvom vi som kristne har en rettesnor for vores liv i Bibelen, og prøver at leve efter den, tror vi ikke, at vi er mere perfekte end andre mennesker.
Uanset hvor gerne vil vi gøre det gode, gør vi gang på gang det onde.

Men vi ved, hvor vi skal gå hen, når det hele går galt. Vi har fået det løfte, altid at kunne komme til Gud i bøn med vores problemer og fejltagelser.
Fejltagelser og onde handlinger - små som store - der burde være blevet straffet, slipper vi fri af, når vi angrer og beder om tilgivelse.
Det er så forunderligt, at det nok skal læses nogle gange! Vi er skyldfrie! På trods af, at vi gang på gang kommer til at forbryde os imod Gud og mennesker og derved ødelægge den skyldfrihed, vi har fået, får vi alligevel altid lov at komme "ind i varmen" igen, når vi angrer det, vi har gjort.
Straffen blev betalt af Jesus, dengang han døde på korset!

Alt i alt endnu en grund til at mødes i NUK. Her kan vi minde hinanden om den tilgivelse vi får, og vi kan i fællesskab takke Gud gennem sang og bøn.

Billede af forfatteren
- Søren (email:)