Spørgsmål & Svar

Hvorfor vælger nogle mennesker at blive kristne?
Hvad går den kristne tro ud på?
Hvornår blev Jesus egentlig født?
Hvad hed de tre vise mænd?
Findes der en lysfest den 21. februar?
Hvilken udgivelse af Det nye Testamente skal jeg gå efter for at vælge den rette?Spørgsmål: Hvorfor vælger nogle mennesker at blive kristne?

Svar: Mennesker vælger at blive kristne, fordi de får noget i kristendommen, de ellers ikke kunne få. Kristendommen er altså ikke bare en fritidsinteresse som sport, hobbyer o.lign., hvor det egentlig er lige meget om man vælger det ene eller andet, efter hvad man har lyst til.
Det er heller ikke en tilfældig livsfilosofi, hvor man kan føje til og trække fra og skifte noget ud med noget andet efter behov.
I kristendommen står vi nemlig overfor noget, der er større end os selv: den Gud, der har skabt himlen og jorden, og som også har skabt hvert enkelt af os mennesker.
Vi blev skabt til at leve i fællesskab med Gud. Men allerede de allerførste mennesker, Adam og Eva, vendte sig bort fra Gud, og på samme måde vender alle vi andre os også gang på gang væk fra Gud og dét, der var hans vilje og mening med vores liv.

Men Gud ønsker at være sammen med os på trods af det, fordi han elsker os. Det har han derfor selv skabt mulighed for. Han har ladet sin søn Jesus tage straffen for vore fejltagelser, og derfor kan vi mennesker kvit og frit få lov til at være sammen med Gud - hvis vi vil.

Mennesker vælger at blive kristne, fordi det som sagt giver dem noget, de ellers ikke kunne få: nemlig et liv sammen med Gud her på jorden og et evigt liv sammen med Gud på en nyskabt og fuldkommen jord efter døden. Det fås ikke andre steder. Og det fås ikke bedre.

Derfor vælger nogle mennesker at blive kristne. Et valg, som du også bør overveje...
Besvaret af: Filip
Spørgsmål: Hvad går den kristne tro ud på?

Svar: I korte træk er troens indhold: Vi mennesker er skabt af Gud i hans billede. Men da Gud ikke vil tvinge mennesker til at elske ham (så var det nemlig ikke ægte kærlighed), giver han os muligheden for at vælge ham fra.
Adam og Eva i Edens have fravalgte Gud ved at spise af den frugt, de havde fået besked på ikke at spise af. Og lige siden har mennesker brugt deres frie vilje til også at gøre det modsatte af det, der er godt - nemlig det onde.

Men Gud er ikke en ond Gud, men en kærlig Gud, og han ønsker ikke, at vi skal være adskilt fra ham og overgivet i ondskaben. Så selvom vi mennesker ikke formår kun at gøre godt - vi gør altid også onde ting - så laver Gud alligevel en mulighed for at vi igen kan være sammen med ham. Han sendte sin søn Jesus til jorden som menneske og Jesus blev straffet med døden, selvom han netop ikke har gjort noget forkert/ondt.

Men Jesus vandt også over døden; han blev nemlig levende igen efter tre dage, og han har derfor magten over døden. Jesus har altså taget den straf, vi har fortjent for det onde, vi gør. Ved troen (og ikke ved en masse gode gerninger e.lign.) kan vi derfor få lov at være sammen med Gud - både mens vi lever her på jorden, og når vi dør. Da skal vi være sammen med Gud i evighed, når han ved tidernes ende vil ødelægge denne jord og skabe en ny jord, hvor alt er godt og det onde er fjernet. Hvis vi altså vil. For Gud tvinger os stadigvæk ikke. Hvis vi absolut ikke vil være sammen med Gud, kan vi være fri for det her på jorden - og selvfølgelig vil han så heller ikke tvinge os til at være sammen med ham i evighed.

Det kan måske lyde barskt. Men på den anden side synes jeg egentlig også, det er rimeligt, at vi ikke tvinges. For ville det så være ægte kærlighed? Det mener jeg ikke.

Men jeg vil selvfølgelig opfordre alle til at vælge at tro på Gud og tage imod hans tilbud, troens tilbud: byt med Jesus, så han får din straf, og du får hans frelse. Og vær med i et godt, kristent fællesskab, hvor du kan lære mere.
Besvaret af: Filip
Spørgsmål: Hvornår blev Jesus egentlig født, altså hvilken dato?

Svar: Den generelle opfattelse er, at man ikke kan bestemme Jesu fødselsdag på dato.

Ang. året: Man regner normalt med, at Jesus er født år 4 før vor tidsregning. Det kan lyde lidt paradoksalt, da det jo netop er Jesu fødsel, vi regner vores tidsregning efter. Men forklaringen er simpel: man har regnet lidt forkert i gamle dage, da denne tidsregning blev indført, og videnskaben har senere fundet ud af, at Jesus egentlig er født 4 år tidligere.

Ang. datoen: Den bedste begrundelse for, at vi normalt fejrer Jesu fødselsdag d. 25. december er, at kristendommen derved overtog en gammel hedensk lysfest. Så der er ingen grund til at tro, at han virkelig blev født på den tid af året. Et argument for at december ikke er særlig sandsynligt er, at så kunne hyrderne ikke have været ude på markerne. Selv i Israel ville det være for koldt.
Nogle vil argumentere for, at det i stedet har været engang i september eller oktober, og flere gør opmærksom på, at han sandsynligvis blev født under Sukkot (løvhyttefesten). Så kan man regne sig frem til, hvornår Sukkot faldt det år, og på den måde komme ret tæt på fødselsdagen.

Jeg kan ikke selv sige, om dette holder stik, men det er heldigvis heller ikke afgørende for min tro. Det er derimod afgørende for min tro, at Jesus virkelig blev født og levede og døde, som han gjorde, men det er jo en anden snak.
Besvaret af: Filip
Spørgsmål: Hvad hed de tre vise mænd?

Svar: I Bibelens fortælling om de vise mænd er der ikke nævnt nogle navne, og ikke engang hvor mange der var. Det er dog en gammel tradition, at man siger, der var tre vise mænd. Og ligeledes bruges normalt følgende navne om dem: Kasper, Melchior og Balthazar.

Bibelens beretning om de vise mænd kan læses i Matthæus-evangeliet kap. 2.
Navnene på de tre vise mænd fik jeg bekræftet ved en søgning på Google, hvor jeg bl.a. fandt disse sider: De tre vise mænds navne og Dagenes navne i januar, se d. 6. januar.
Besvaret af: Filip
Spørgsmål: Ang. lysfester
Jeg har altid troet at Kyndelmisse var den sidste gang man fejrede lyset i Kirken - men jeg har lige læst at der også findes en lysfest 21. februar. Hvad hedder den - og hvad går den ud på?

Svar: Jeg har ikke selv hørt om en lysfest den 21. februar. Det kan tænkes, at man i andre religiøse sammenhænge fejrer noget denne dag, men jeg er ikke bekendt med, at der skulle være noget inden for den kristne kirke.

Jeg har søgt lidt på nettet og fundet følgende oversigter over forskellige religioners helligdage, men ingen af stederne dukker den 21. februar op:


Hvis andre skulle kende noget til en sådan lysfest, er enhver henvendelse velkommen!
Besvaret af: Filip
Spørgsmål: Jeg har altid gerne villet læse Bibelen ... Derfor kunne jeg godt bruge jeres råd om hvilken udgivelse af det nye testamente jeg skal gå efter for at vælge den rette. Er der en udgivelse der er særligt godt skrevet?

Svar: Den nyeste danske oversættelse (fra 1992) er et oplagt valg. Den er udgivet af Det Danske Bibelselskab.
Alle Bibelselskabets bibler kan købes direkte i deres internetboghandel. Hvis man ikke absolut behøver den dyreste læderindbundne Bibel, kan standardudgaven til knap 300,- kr anbefales.
Det er ikke meget billigere kun at købe Ny Testamente, men tjek selv priserne ud.

Hele 1992-oversættelsen kan i øvrigt læses online på www.bibelen.dk

Forlaget Scandinavia har lavet en anden oversættelse af Bibelen, kaldet "Bibelen på hverdagsdansk". Den er knap så højtidelig i sproget, men er heller ikke helt så præcis i oversættelsen.
Deres udvalg kan ses her.

Bibelselskabet er i efteråret 2007 også kommet med en udgave af Det ny Testamente på nudansk. Den hedder "Den Nye Aftale - NT på nudansk". Læs mere her.

For dem, der ikke har læst i Bibelen før, er de fire evangelier i Ny Testamente et godt sted at starte (Matthæus-, Markus-, Lukas- eller Johannes-evangeliet).

En anden mulighed er at abonnere på "Bibelnøglen", hvor man hver dag læser et kort stykke i Bibelen, og hvor nogle kyndige mennesker har skrevet en kort kommentar til hvert stykke, til at hjælpe med at forklare svære ting eller sætte tankerne i gang. Den kan bestilles på Bibellæserringens hjemmeside.

Fra deres hjemmeside er det også muligt at bestille den daglige bibelkommentar pr. mail (dog ikke gratis).

Sidst er der også en kort introduktion til Bibelen her på NUK's hjemmeside: http://www.nuk.dk/bibelen.html.

Besvaret af: Filip